תקנון חבר מביא חבר

 • קו"ח צריכים להגיע למערכת הגיוס או מאתר ג'י סטט (דף ייעודי – חבר מביא חבר- https://g-stat.com/friend/ ) או ע"י שליחה קו"ח למייל hr@g-stat.com בנושא המייל : חבר מביא חבר
 • קו"ח ישמרו חצי שנה על שם העובד, ששלח קו"ח .
 • העובד יקבל תגמול במידה והמועמד התקבל לחברה ועבד 3 חודשים מלאים
 • תגמול:
             1500 ₪ עבור עובד מתחיל
             3500 ₪ עבור עובד מנוסה
             מעת לעת יוגדרו מבצעים מיוחדים למשרות חמות
             הגדרת ניסיון העובד יוגדרו ע"י מנהל מגייס מנוסה
             שולח קו"ח יעודכן בעת הגיוס על גובה התגמול. לא נוכל לתת עדכון לגבי גובה הסכום לפני חו"ד של מנהל מגייס

 • תגמול ישולם בשכר בסכום ברוטו. לחילופין נוכל לתת שוברים בסכום התגמול לקניית מחשב, טלפון נייד, סופ"ש חלומי ועוד. יש לזכור שהתשלום הוא ברוטו!!
 • במידה וישלח המועמד ע"י מספר גורמים. העובד הראשון ששלח קו"ח זכאי לתגמול
 • במידה והמועמד קיים במערכת ונמצא בשלבי גיוס (מראיון סינון ) בטווח של שבועיים מיום קבלת קו"ח ע"י גורם ששלח 'במבצע "חבר מביא חבר"' , שולח קו"ח לא יהיה זכאי לתגמול
 • במידה והמעומד קיים במערכת אך לא נוצר איתו קשר העובד (שולח קו"ח) יהיה זכאי לתגמול במקרה של גיוס.
 • לא זכאים לתגמול:
             חברי הנהלה,
             צוות גיוס ,
             ר"צ המגייסים לעצמם,
             סגני מנהלי חטיבות,
             מנהלי תחומים