מדיניות פרטיות

ברוכים הבאים למדיניות הפרטיות של ג'י סטט בע"מ ("החברה"). 

במדינות פרטיות זו, תוכל לקבל פרטים על המידע אשר אנחנו נאסוף אודותיך במידה ותגיש מועמדות לעבודה אצלנו וכן במהלך ולצורך העסקתך על ידינו (ככל שתגויס לעבודה אצלנו כאמור), על השימושים שנעשה במידע זה ועל הנסיבות שבהן נשתף אותו עם צדדים שלישיים. 

ראשית מובהר, כי לא חלה עליך חובה חוקית למסור לנו כל מידע אודותיך, אלא מסירתו תלויה ברצונך ובהסכמתך. אולם, ככל שלא תמסור לנו מידע אודותיך, ייתכן כי לא נוכל לבחון את מועמדותך לעבודה אצלנו או להעסיקך.

אלו סוגי מידע אנו נאסוף אודותיך?

ככל שתפנה אלינו לצורך בחינת מועמדותך לעבודה בחברה, אנחנו נאסוף עליך מידע, הכולל את שמך, פרטי הקשר שלך, קורות החיים שלך, חוות דעת של מעסיקים קודמים שתספק לנו, תיאור של המשרה המבוקשת על ידך ודרישות השכר שלך. בנוסף, במסגרת הליך הגיוס שלך נציגינו עשויים לתעד בכתב דברים שיאמרו על ידך במהלך הריאיון (או הראיונות) שתעבור מולם ואת התרשמותם האישית ממך במהלך הריאיון. ככל שתגויס לעבודה אצלנו, ולצורך העסקתך כעובד שלנו, תתבקש למסור נתונים הנדרשים למילוי בכרטיס עובד ('טופס 101'), וכן את פרטי חשבון הבנק שלך, מספר תעודת הזהות שלך ומספר טלפון של קרוב משפחה שלך למקרי חירום. 

אנו נשמור על המידע שייאסף על ידנו אודותיך כאמור בסודיות, ולא נמסור אותו לצדדים שלישיים, למעט כמפורט במדיניות פרטיות זו.

בכל מקרה בו אתה תמסור לנו פרטים על אנשים אחרים (כגון, קורות חיים ונתוני מועמדות של מועמדים לעבודה שאינם אתה), הינך אחראי לוודא כי הם מסכימים כי תמסור לנו את הפרטים הללו וליידע אותם על מדיניות פרטיות זו. 

לאילו מטרות אנו נעשה שימוש במידע אשר ייאסף אודותיך?

אנחנו נעשה שימוש במידע האישי אודותיך לצורך בחינת מועמדותך לעבודה אצלנו וכן לצורך על מנת להעסיק אותך ולשלם לך שכר כדין. 

עם מי אנחנו עשויים לשתף מידע אודותיך?

אנו עשויים לשתף מידע אישי אודותיך עם הצדדים השלישיים הבאים ובנסיבות הבאות: (א) צדדים שלישיים אשר מעמידים לנו שירותים לצורך בחינת מועמדים לעבודה אצלנו וכן לצורך העסקתם ותשלום שכר כדין; (ב) לקוחותינו אשר יבקשו לקבל את שירותינו באמצעותך; (ג) ככל שחלה עלינו חובה על פי דין או צו שיפוטי למסור את המידע אודותיך לצד שלישי כלשהו; (ד) בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבנינו או מי מטעמנו; (ה) בהסכמתך או בהנחייתך; ו- (ו) צד שלישי אשר ירכוש את הפעילות שלנו או חלק ממנה, אשר יהיה כפוף למדיניות פרטיות זו. 

זכויותיך ביחס למידע אודותיך

הנך זכאי לעיין, בעצמך או על ידי אדם אחר שהוסמך על ידך בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליך המוחזק על ידי החברה. ככל שעיינת במידע עליך ומצאת כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע. ככל שתבקש לממש את זכויותיך המפורטות לעיל, אנו נפעל על פי בקשתך בהתאם להוראות הדין.

למי ניתן לפנות בשאלות בקשר למדיניות זו?

ג'י סטט בע"מ
כתובת :גרניט 6 פ"ת
טלפון : 0778011500
מייל : office@g-stat.com