Risk Data Analyst

מוסד פיננסי גדול מגייס DATA ANALYST לתהליכי ניתוח ותחקור נתונים למטרות ניהול סיכונים. 

זו ההזדמנות שלך להשתלב בתפקיד משמעותי ולהשפיע על תהליכים מרכזיים בארגון. 
איך יראה היום שלך? 
• עבודה תחקור נתונים ביחדית ניהול סיכונים 
• תחקור נתונים למטרות ניהול סיכונים, ציות ובקרה
• ביצוע ניתוחים מתקדמים לצורך הסקת מסקנות והערכת רמות סיכון
• ביצוע אנליזות נתונים לצורך מתן המלצות ושיפור תהליכי קבלת ההחלטות
• בנייה, הפקה ותחזוקה של דוחות חודשיים ורבעוניים והצגתם להנהלה וגורמים בכירים בארגון

Requirements

ישות

תואר אקדמי רלוונטי
ניסיון בעבודה אנליטית לפחות שנה
ניסיון בעבודה ב sql – חובה 
ניסין ב Python – יתרון
ניסיון בעולם הפיננסי יתרון