JB-2417 -Salesforce Senior Engineer / Tech Lead

אנחנו מגייסים לארגון פיננסי מוביל Salesforce Senior Engineer / Tech Lead
איך יראה היום שלך ?
בתפקיד זה תהיה לך אחריות והובלה של עיצוב, פיתוח ויישום של פתרונות על גבי פלטפורמת Salesforce. העבודה אל מול צוותים חוצי ארגון, ובעלי עניין טכנולוגיים ועסקיים כאחד. שיתוף פעולה עם בעלי עניין טכנולוגיים ועסקיים לצורכי איסוף דרישות ותרגומן לפתרונות טכניים על גבי פלטפורמת Salesforce.
עיצוב, פיתוח ותחזוקה של אפליקציות, מודלי נתונים, אוטומציות ותהליכי פריסה על גבי פלטפורמת Salesforce.
הובלת מומחיות בתחום הפיתוח על גבי פלטפורמת Salesforce בארגון, מתן הנחיות, הגדרת Best Practices, ביצוע Code Reviews ומפגשי העברת ידע לגורמים בארגון.
מעורבות בכל תהליך פיתוח התוכנה, כולל תכנון, עיצוב, פיתוח, בדיקה, הטמעה ותמיכה לאחר הטמעה.
דרישות
● מומחיות פיתוח ב-Apex, LWC, Visualforce וטכנולוגיות הפלטפורמה.
● הבנה מעמיקה של עקרונות הנדסת תוכנה OOP ו-Design Patterns.
● הבנה מעמיקה של מבני נתונים רלציוניים.
● יכולת פתרון בעיות מצוינת ויכולת אנליטית, עם יכולת לפתור ביעילות ולנהל מספר משימות ופרויקטים במקביל.
● יכולת תקשורת ושיתוף פעולה מעולה.
● יכולת הנעה של גורמים בארגון.
● מוטיבציה עצמית, פרואקטיביות ויכולת עבודה ולמידה עצמאית.
● היכרות עם מוצרי Salesforce כגון Service/Sales/Experience Cloud.
המשרה במודל היברידי