Data Analyst ומפתח/ת מודלים בתחום הביטוח (JB-2306)

אם את/ה חוקר/ת  בנפשך ואוהב/ת עבודה עם נתונים, מעוניין/ת ושואף/ת לפתח מודלים בעלי משמעות עסקית מהותית בארגון,  מקומך איתנו!
מה בתפקיד:
• ניתוחים אנליטיים מתקדמים ואף פיתוח מודלים
• הרבה עבודה עם DATA והכנה שלה לצורך פיתוח מודלים וניתוחים אקטואריים
• שימוש בכלי EARNIX לצורך עבודה ופיתוח עם מודלי ביטוח
• בניית פאנלים של מידע – גישה למקורות מידע לטובת תחקור ומידול
• עבודה מול אקטוארית ומתן מענה לדרישות העסקיות
• פיתוח כלים (רוטינות) אנליטים /עסקיים ושילובם בתהליך קבלת החלטות
איך נראה היומיום? עבודה בצוות אקטואריה תחת אקטוארית מנוסה. הנחיה מקצועית במידת הצורך מגורמים מקצועיים  על מתודת העבודה הנדרשת והיכרות עם העולם העסקי הרלוונטי, ביצוע תהליכי פיתוח והבניית נתונים לצורך מודלים וניתוחים שוני

Requirements

  • תואר אקדמי רלוונטי
  • עבודה ב sql שנה לפחות!!
  • ניסיון בעבודה ו/או בלימודים במודלים
  • Python - יתרון
  • sas - יתרון