Hands-On data-scientist

להגשת מועמדות !hands-On Data Scientist מסלול Data Scientist פרקטי לשילוב בשוק העבודה ובחברת G-STAT מרצים מומחים בעלי ניסיון בהובלת אסף אלקן ואמיר לורך  קורס חדשני המותאם לשוק העבודה – הרצאות פרונטליות לצד מפגשי אונליין אשמח לקבל פרטים נוספים 320 שעות אקדמאיות מתוכם כ-160 שעות תרגול Hands-On המותאם לשוק העבודה! למה ללמוד יחד עם G-Academy? יותר … המשך לקרוא Hands-On data-scientist